FANF Nieuwsbrief

FANF Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwsbrief van de FANF. Lees verder hieronder.

 

Nieuw op onze website

  • Aanvullende ziektekostenverzekering voor Nederlanders in Frankrijk 
    een overzicht
  • Interview: een Nederlandse medicus met pensioen in Frankrijk, actief voor anderen
    vraaggesprek met Em Prof Dr Guido Smoorenburg 
  • Frans leren? Dat doe je met de FANF!
    voor het derde jaar, tegen zeer aantrekkelijke tarieven (15 €/uur), in kleine groepen en met gekwalificeerde docenten (HBO-onderwijsbevoegdheid)

en ook:

  • Vereniging Drop of Stroopwafels toegetreden tot de FANF!

NB: Vanwege de huidige onzekere politieke situatie in Frankrijk, hebben we de publicatie van fiscale bijdragen voorlopig opgeschort tot uiterlijk de publicatie dit najaar van de nieuwe Loi de Finances met daarin nieuwe fiscale regelgeving die we dan hopen toe te kunnen lichten met medewerking van onze partner KPMG Avocats.

 

 

 

 

Website FANF (www.fanf.fr

 Om volledige toegang tot onze website te krijgen:
- registreer u als lid van een bij de FANF aangesloten vereniging; of
- word donateur van de FANF


Volg de FANF voor actuele informatie ook op
Facebook of LinkedIn

 

 

 

 

 

Geacht lid, donateur of abonnee van onze Nieuwsbrief,
door deze korte Nieuwsbrief, willen wij de leden van de Nederlandse Verenigingen die zijn aangesloten bij de FANF, donateurs van de FANF en geïnteresseerden kort informeren over onze recente activiteiten.

Zorg & Welzijn

Aanvullende ziektekostenverzekering voor Nederlanders in Frankrijk - een overzicht
In dit artikel geeft Dirk Vermeij een overzicht van de dekking die de Franse basisziektekosten verzekering u als verdragsgerechtigde (AOW pensionado of Nederlandse sociale uitkeringsgerechtigde) biedt en de daaruit voortvloeiende noodzaak u aanvullend voor ziektekosten te verzekeren. 
Dirk presenteert de voordelen van de specifiek voor Nederlandse verdragsgerechtigden ontwikkelde collectieve aanvullende ziektekostenverzekering NedExpat gedurende uw verblijf in Frankrijk. Daarnaast noemt hij specifieke door Assurances Secara 3000 ontwikkelde reisverzekeringen met medische component (ook voor reizenden boven de 75 jaar). Een aanvullende verzekering wanneer op reis binnen Europa en wanneer op reis buiten Europa, een complete verzekering. De reislustige verdragsgerechtigde is namelijk buiten Europa, niet door het Franse noch het Nederlandse systeem verzekerd
Lees het artikel

Interviews

Een Nederlandse medicus met pensioen in Frankrijk, actief voor anderen
Sinds zijn pensionering in 2005 gevestigd in Frankrijk, heeft Em Prof Dr Guido Smoorenburg niet stilgezeten
Bestuursfuncties, lobbyen in Den Haag voor de belangen van Nederlanders in Frankrijk, landgenoten adviseren en bijstaan en dan nog de muziek…
In dit vraaggesprek geeft Guido onder meer zijn opvattingen over de kwaliteit van de medische zorg in Frankrijk, hoe het profiel van de Nederlandse immigranten zich in de tijd heeft gewijzigd en onderstreept hij het belang om de Franse taal goed te beheersen.
Guido was van 2010 tot 2014 voorzitter van de FANF, bleef tot 2017 coördinator Zorg in het bestuur en is nu nog lid van de Raad van Advies van de FANF.
Lees het interview

Zorg, zorgverzekering en welzijn voor Nederlanders in Frankrijk, behoren dankzij de goede werken van Guido en Dirk tot het DNA van de FANF.

Onderwijs

Franse les met de FANF, seizoen 2024-2025: nieuwe formule
Van de noodzaak de Franse taal in Frankrijk te beheersen hoeven we u niet te overtuigen - zie ook het interview met Guido Smoorenburg.
Sinds 3 jaar werkt de FANF naar volle tevredenheid samen met het docentenduo Anderske Luijk en Céline Méaume, twee gekwalificeerde (HBO-onderwijsbevoegdheid) en ervaren docenten die tegen zeer aantrekkelijke tarieven Franse taalcursussen verzorgen. Zij doen dit digitaal in kleine groepslessen van 3-4 cursisten, tijdens privélessen of in de vorm van lessen met zijn tweeën.

Groepsles: tarief per cyclus van 16,5 lesuren: 247,50€
De lessen worden gegeven tijdens een cyclus van 11 lessen met een tijdsduur van 1½ uur per les, over een periode van 3 maanden, in groepjes van 3-4 deelnemers en tegen een tarief van 15€/lesuur.
Een kleine groep garandeert dat de docent persoonlijk aandacht aan elke deelnemer kan geven maar tegelijkertijd leert u ook van de andere deelnemers. 
Een cyclus van 16,5 uur gedurende drie maanden is de optimale tijdsduur om zoveel mogelijk te leren, te oefenen én te onthouden.

Doel:
De lessen hebben als doel de Franse taal te begrijpen en te leren spreken (grammatica, woordenschat) zodat u na het volgen van deze lessen actief deel kunt nemen aan het Franse maatschappelijk leven, zoals iets bestellen op de markt (een terras, in een winkel), met de buren een praatje maken, de krant lezen, Franse TV-programma’s volgen, etc...
Inlichtingen en aanmelden bij Anderske Luijk:
+33 (0)6 33 80 61 44 of taalcentrumpraatje@gmail.com
Klik hier voor de details

Daarnaast geven Anderske en Céline deze zomer nog
intensieve cursussen Frans in Normandië
waarvoor nog twee plaatsen beschikbaar zijn en waarvan de 
inschrijvingstermijn eindigt op 30 juni!


Lees meer over dit evenement
 

 

FANF nieuws

De Vereniging Drop of Stroopwafels treedt toe tot de FANF!
Het bestuur van de FANF is zeer verheugd u mee te kunnen delen dat de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Drop of Stroopwafels op 29 mei jl. heeft besloten toe te treden tot de FANF.

Over Drop of Stroopwafels
De doelstelling van Drop of Stroopwafels is het uitbrengen van een kwartaalblad Drop waarin uiteenlopende artikelen aan de orde komen over het leven van Frankrijk. Naast praktische informatie over belastingen, verzekeringen, computergebruik en erfrecht, is er aandacht voor de geschiedenis, de natuur en de cultuur van Frankrijk. 
De ongeveer 500 abonnees van het tijdschrift zijn eveneens lid van de vereniging Drop of Stroopwafels
Lees meer op de website: www.lesamisdedrop.fr

Waarom toetreden tot de FANF?
Door het lidmaatschap van de FANF wil het bestuur van Drop of Stroopwafels haar abonnees/leden toegang tot het dienstenpakket van de FANF aanbieden. 

Volgende FANF-nieuwsbrief in september

 

 

 
 

Lid worden van een Nederlandse vereniging bij u in de buurt? 

Raadpleeg daartoe de interactieve landkaart waarop contactgegevens van de bij de FANF aangesloten verenigingen zijn aangegeven. 

 

 

Wie zijn wij ?

De FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) is een overkoepelende organisatie waarbij de meeste Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn aangesloten. Zij heeft als doel de belangen van Nederlanders in Frankrijk te behartigen door middel van het verstrekken van informatie, het geven van advies en het lobbyen bij overheidsinstanties.

De FANF doet dit op het gebied van belastingzaken, onderwijs, loopbaanondersteuning, zorg- en ziektekostenverzekeringen, bejaardenhulp, pensioenrechten en meer in het algemeen op het gebied van wet- en regelgeving die van invloed is op het dagelijks leven van Nederlanders in Frankrijk.

De FANF is een organisatie zonder winstoogmerk, opgezet naar Frans recht en wordt bestuurd door vrijwilligers. 

De FANF: Hier staan wij voor!

 

 

   

 

Onze sponsoren