Privacyverklaring

logo_klein_in_vlak.JPG

Privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon.
Gevestigd te: 12 Montée du Milan Noir. (les Coustilles), 34390 St. Martin de l'Arçon, hierna te noemen ‘de NVLR’.

Deze verklaring betreft de wijze waarop de NVLR de bij haar berustende persoonsgegevens (‘de gegevens’) zal bewaren, gebruiken en beschermen.

1. Omvang van de gegevens
Bij of voor de verkrijging van het lidmaatschap van de NVLR, heeft het aspirant-lid persoonsgegevens verstrekt die deel uitmaken van de volgende lijst:

Geslacht                          
Geboortedatum
Voorletter(s)                                       
Voornam(en)                    
Achternaam                     
E-mailadres
Telefoonnummer mobiel
Telefoonnummer
vast Adres
Tweede adres
IBAN en BIC

2. Gebruik van de gegevens
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie van het bestuur naar de leden bij de uitvoering van haar bestuurstaak.

De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor een efficiënte communicatie tussen het bestuur en de leden. Een lid kan zelf zijn gegevens ‘vrij’ geven voor inzage andere leden via aanpassing voorkeuren in zijn/haar profiel toegankelijk via de ledenlogin op de website.

3. Bewaring van de gegevens en toegang daartoe
De gegevens worden bewaard in de elektronische ledenadministratie van de NVLR, die is opgeslagen op de beveiligde server van een derde partij. Hiertoe hebben alleen toegang de leden van het bestuur en de ledenadministratie. De gegevens, met uitzondering van de geboortedatum, IBAN en BIC, zijn voor leden toegankelijk in de ledenlijst van het met een wachtwoord afgescheiden ledenportaal op de website. De leden kunnen hun eigen gegevens en voorkeuren in hun profiel in dit ledenportaal zelf aanpassen.

Een individueel Lid-id wordt aan ieder van de leden verstrekt door de ledenadministratie. Een wachtwoord voor toegang tot het ledenportaal heeft een lid onder eigen beheer.

De gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap. Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens overgebracht naar een lijst van oud-leden. Indien het opzeggende lid daar bezwaar tegen heeft, dient hij een verzoek tot verwijderen van de gegevens door te geven aan de ledenadministratie. De secretaris en de ledenadministratie zijn verantwoordelijk voor het juist wijzigen of verwijderen van de gegevens uit het elektronisch dossier bij het beëindigen van het lidmaatschap.

4. Cookies
De website van de NVLR maakt gebruik van de technische en functionele cookies. Ook worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

5. Inzage, correctie en verwijdering
De leden hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien en aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Zij kunnen dit zelf doen in hun profiel in het ledenportaal op de website.

6. Wijzigingen
De NVLR zal indien nodig haar privacy beleid aanpassen aan eventueel gewijzigde omstandigheden. De meest recente versie van deze verklaring wordt op de website opgenomen. De leden worden gewaarschuwd indien wijzigingen in deze verklaring zijn aangebracht.

7. Klachten
Indien de leden klachten hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen zij die indienen bij de CNIL (Commission National de l’Informatique et des Libertés), https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil.

23-03-2024


Onze sponsoren