Voordat u deelneemt aan een activiteit

Voorwaarden voor deelname aan de NVLR-activiteiten

Het bestuur van de NVLR wijst u erop dat deelname aan de activiteiten volledig voor eigen risico is. Het bestuur kan volgens de Franse wet niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke en/of materiële schade die tijdens een activiteit ontstaan. Daarom dringt het bestuur er met klem op aan dat iedere deelnemer bij zijn of haar verzekering informeert of zijn/haar verzekering eventuele ontstane schade gedurende activiteiten dekt.

Daarnaast wordt van iedere deelnemer verwacht dat hij/zij zich goed voorbereidt op de deelname aan een activiteit. De NVLR draagt zorg voor de aanwezigheid van een EHBO-kit.

Tijdens door de NVLR georganiseerde wandelingen kunnen honden worden meegenomen, maar de eigenaar is te allen tijde verantwoordelijk.

Snel naar de kalender: klik hier

Onze sponsoren